Z wizytą w Drukarni „Trans – Druk” w Kraśnicy

W dniu 25 lutego 2019r. uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie z Przyjmy wybrali się z wizytą do Drukarni „Trans – Druk” do Kraśnicy.

Celem wyjazdu do tego zakładu pracy było poznanie stanowisk i specyfiki pracy w drukarni. Drukarnia „Trans – Druk” w Kraśnicy jest nowoczesną drukarnią offsetową powstałą w latach dziewięćdziesiątych, która posiada kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej, magazyny wysokiego składowania oraz najnowocześniejszy park maszynowy.

Charakter wykonywanej pracy przybliżył nam dyrektor drukarni, Pan Jan Markaczewski, z którym uczniowie wcześniej przeprowadzili wywiad
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie… (Ewa Wróbel)

Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Poznajemy zawód lekarza

Uczniowie najstarszych klas ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
z Goliny
oraz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie z Przyjmy w dniu 18 grudnia wzięli udział w spotkaniu z Panią doktor Bożeną Janicką, specjalistką w dziedzinie pediatrii, która jest kierownikiem NZOZ Poradni Lekarskiej w Kazimierzu Biskupim. Swoją codzienną pracę na rzecz pacjentów łączy z działalnością społeczną, angażuje się także w działalność organizacji lekarskich. Pani doktor Bożena Janicka jest członkiem Zarządu głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, prezesem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, a od 2011 roku stoi na czele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, skupiającego około 3 tysięcy lekarzy i ponad 500 przychodni w Wielkopolsce. Dużym uhonorowaniem jej działalności było ponowne znalezienie się w gronie laureatek piątej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Kobiety Medycyny 2018…

Czytaj dalej

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Naukowa wycieczka do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

„Słyszę i zapominam , Widzę i pamiętam, Robię i rozumiem.” Konfucjusz 

6 lutego 2019r. uczniowie ze szkół podstawowych z Radoliny, Przyjmy, Kawnic i Goliny uczestniczyli w wycieczce naukowej na Wydział Medycyny Weterynarii i Nauki o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
. Na Wydziale przywitał nas prof. dr hab. Adam Cieślak, który wygłosił wykład na temat pierwotniaków. Następnie uczniowie wykonywali preparaty pod mikroskopem, obserwowali komórki pierwotniaków i barwili płytki szkieletowe. Po tej części laboratoryjnej młodzież zwiedziła Katedrę Fizjologii i Biochemii Zwierząt. Uczestnicząc w wykładzie prowadzonym przez dr Ewę Pruszyńską – Oszmałek i dr Pawła Kołodziejskiego dowiedzieliśmy się min.  jaką funkcję pełni trzustka i żółć w organizmie oraz na czym polega metabolizm. W części doświadczalnej młodzież badała ciśnienie oraz wpływ żółci w organizmie na trawienie tłuszczów. Uczniowie pracując
w laboratorium, choć przez chwilę mogli poczuć się jak „prawdziwi studenci”.

Na zakończenie należy dodać, iż głównymi celami wycieczki było kształcenie umiejętności poznawczych i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Z pewnością zostały one osiągnięte w stu procentach. W harmonogramie wycieczki był też czas na zwiedzenie Rynku w Poznaniu i ciepły posiłek
w McDonald. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Naukowa wycieczka do Uniwersytetu Przyrodniczego została zorganizowana  przez
p. Ewę Wróbel i p. Anetę Nowak. Opiekę nad młodzieżą sprawowała również p. dyrektor Halina Warzychowska i p. Bernardeta Kucharska.

Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego dziękujemy za ogrom przekazanej wiedzy i ciekawą lekcje przyrody.

Ewa Wróbel

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat rekrutacji uczniów klasy VIII do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020-2

Ulotka Rekrutacja

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

„Akademia Bezpiecznego Puchatka 2018/2019”

Dnia 14.12.2018r. uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie zakończyli realizację programu edukacyjnego nt. bezpieczeństwa, tym samym zostali włączeni w szeregi członków „Akademii  Bezpiecznego Puchatka”.

Zanim tak się stało pierwszoklasiści dzielnie przyswajali wiedzę na zajęciach lekcyjnych. Następnie sprawdzili ją przystępując do rozwiązania ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie, który ukazał się na stronie internetowej programu.

W dniu 14 grudnia wzięli udział w spotkaniu z policjantem panem Marcinem Nowakiem młodszym aspirantem z Posterunku Policji w Golinie, który sprawdził wiedzę i umiejętności naszych najmłodszych uczniów. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali odblaskowe nagrody i dyplomy. Spotkanie zakończyliśmy pysznym i zdrowym drugim śniadaniem z Puchatkiem.

Wychowawca klasy I

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Świąteczna paczka dla…

W dniach od 6 do 13 grudnia 2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie  współpracując z Sadem Rejonowym w Koninie, wzięli udział w akcji charytatywnej „Świąteczna paczka dla…” Ucząc się empatii i otwartości na chęć niesienia pomocy drugiej osobie zebrali i przygotowali paczki świąteczne dla dzieci z rozbitych rodzin mających problemy rodzinne i finansowe i pozostających z wiadomych sądowi  powodów pod opieka kuratora sądowego.

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Poznajemy zawód policjanta

Uczniowie najstarszych klas ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego z Goliny oraz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie z Przyjmy w dniu 3 grudnia wzięli udział w spotkaniu z policjantem, asp. Błażejem Borowcem z Posterunku Policji w Golinie. Celem spotkania było poznanie przez uczniów zarówno ścieżki edukacyjno – zawodowej do uzyskania zawodu policjanta jaki i specyfiki pracy w policji. Podczas zebrania młodzież dowiedziała się, że kandydat na policjanta może najpierw zastać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Policjant może też ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i dzięki temu zająć eksponowane stanowisko w służbie.  Młodzież poznała zadania policjanta, do których należy: ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością oraz ściganie osób poszukiwanych i zaginionych. Dodatkowo policjant zajmuje się ochroną osób i mienia, działalnością antykryzysową i antyterrorystyczną oraz wszelkimi działaniami prewencyjnymi. Młodzież dowiedziała się, że wśród umiejętności jakie powinien posiadać policjant należy: logiczna ocena sytuacji i umiejętność rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem i presją czasu, a także samodzielność i umiejętności analityczne. Bardzo ważna jest też wytrzymałość i dobra kondycja fizyczna. Młodzież została zapoznana z kryteriami, jakie należy spełniać, by wykonywać zawód policjanta, min: niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna, a także umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej. Ponadto uczniowie usłyszeli, że jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na zawód policjanta, a osoby zainteresowane zatrudnieniem mają do wyboru pracę w jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych. Na spotkaniu młodzież zapytała także o prawo do świadczeń emertytalnych, wynagrodzenie policjanta i możliwości awansu. Uczniowie dowiedzieli się jakie są zalety i wady wykonywanego zawodu. Chociaż praca ta należy do niebezpiecznych i wykonywana nierzadko w dni wole od pracy daje policjantom dużą satysfakcję, gdyż mają oni świadomość, że dzięki niej ludzie mogą czuć się bezpieczni. Spotkanie uczniów z policjantem okazało się ciekawą lekcją z doradztwa zawodowego. Asp. Błażej Borowiec przedstawił także młodzieży podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz zasady bezpiecznego korzystania ze środków pirotechnicznych. Dziękujemy asp. Błażejowi Borowcowi za ogrom przekazanych informacji.

Ewa Wróbel

 

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz