Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat rekrutacji uczniów klasy VIII do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020-2

Ulotka Rekrutacja

Reklamy
Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

„Akademia Bezpiecznego Puchatka 2018/2019”

Dnia 14.12.2018r. uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie zakończyli realizację programu edukacyjnego nt. bezpieczeństwa, tym samym zostali włączeni w szeregi członków „Akademii  Bezpiecznego Puchatka”.

Zanim tak się stało pierwszoklasiści dzielnie przyswajali wiedzę na zajęciach lekcyjnych. Następnie sprawdzili ją przystępując do rozwiązania ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie, który ukazał się na stronie internetowej programu.

W dniu 14 grudnia wzięli udział w spotkaniu z policjantem panem Marcinem Nowakiem młodszym aspirantem z Posterunku Policji w Golinie, który sprawdził wiedzę i umiejętności naszych najmłodszych uczniów. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali odblaskowe nagrody i dyplomy. Spotkanie zakończyliśmy pysznym i zdrowym drugim śniadaniem z Puchatkiem.

Wychowawca klasy I

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Świąteczna paczka dla…

W dniach od 6 do 13 grudnia 2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie  współpracując z Sadem Rejonowym w Koninie, wzięli udział w akcji charytatywnej „Świąteczna paczka dla…” Ucząc się empatii i otwartości na chęć niesienia pomocy drugiej osobie zebrali i przygotowali paczki świąteczne dla dzieci z rozbitych rodzin mających problemy rodzinne i finansowe i pozostających z wiadomych sądowi  powodów pod opieka kuratora sądowego.

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Poznajemy zawód policjanta

Uczniowie najstarszych klas ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego z Goliny oraz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie z Przyjmy w dniu 3 grudnia wzięli udział w spotkaniu z policjantem, asp. Błażejem Borowcem z Posterunku Policji w Golinie. Celem spotkania było poznanie przez uczniów zarówno ścieżki edukacyjno – zawodowej do uzyskania zawodu policjanta jaki i specyfiki pracy w policji. Podczas zebrania młodzież dowiedziała się, że kandydat na policjanta może najpierw zastać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Policjant może też ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i dzięki temu zająć eksponowane stanowisko w służbie.  Młodzież poznała zadania policjanta, do których należy: ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością oraz ściganie osób poszukiwanych i zaginionych. Dodatkowo policjant zajmuje się ochroną osób i mienia, działalnością antykryzysową i antyterrorystyczną oraz wszelkimi działaniami prewencyjnymi. Młodzież dowiedziała się, że wśród umiejętności jakie powinien posiadać policjant należy: logiczna ocena sytuacji i umiejętność rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem i presją czasu, a także samodzielność i umiejętności analityczne. Bardzo ważna jest też wytrzymałość i dobra kondycja fizyczna. Młodzież została zapoznana z kryteriami, jakie należy spełniać, by wykonywać zawód policjanta, min: niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna, a także umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej. Ponadto uczniowie usłyszeli, że jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na zawód policjanta, a osoby zainteresowane zatrudnieniem mają do wyboru pracę w jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych. Na spotkaniu młodzież zapytała także o prawo do świadczeń emertytalnych, wynagrodzenie policjanta i możliwości awansu. Uczniowie dowiedzieli się jakie są zalety i wady wykonywanego zawodu. Chociaż praca ta należy do niebezpiecznych i wykonywana nierzadko w dni wole od pracy daje policjantom dużą satysfakcję, gdyż mają oni świadomość, że dzięki niej ludzie mogą czuć się bezpieczni. Spotkanie uczniów z policjantem okazało się ciekawą lekcją z doradztwa zawodowego. Asp. Błażej Borowiec przedstawił także młodzieży podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz zasady bezpiecznego korzystania ze środków pirotechnicznych. Dziękujemy asp. Błażejowi Borowcowi za ogrom przekazanych informacji.

Ewa Wróbel

 

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Spotkanie z dietetykiem

Już od najmłodszych lat powinniśmy przyswajać sobie wiedzę, na temat zdrowego odżywiania, dlatego z uczniami klas I-III spotkali się młodzi dietetycy: p. Nikola Borowska, Justyna Grajek oraz Arkadiusz Frątczak.

Dnia 16 listopada 2018r. studenci dietetyki zorganizowali spotkanie warsztatowe dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Podczas tego spotkania zaprezentowali ciekawą i wyczerpującą prezentację multimedialną nt. „Zdrowego odżywiania”, następnie wraz z uczniami wykonali piramidę zdrowia, podzielili produkty żywnościowe na te zdrowe i niezdrowe, a spotkanie zakończyli doświadczeniami z żywnością.

Spotkanie okazało się tym ciekawsze, że jednym z przyszłych dietetyków jest absolwent naszej szkoły – Arkadiusz Frątczak, który kilkanaście lat temu zasiadał  również jako uczeń w ławce tej szkoły.

Życzymy sobie więcej tak ciekawych spotkań!

Wychowawca klasy I

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Warsztaty zorganizowane przez CWRKDiZ w Koninie

W dniu 19 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Przyjmie zostały zorganizowane dla uczniów klasy VIII warsztaty z przedstawicielami CWRKDiZ w Koninie. Podczas warsztatów uczniowie wskazywali istotne czynniki, które należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu, wskazywali kompetencje miękkie oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Odpowiadając na pytania młodzież wskazywała min. zawody deficytowe i najbardziej poszukiwane na rynku pracy, a także definiowała takie zawody jak: modystka czy bartnik. Podczas prezentacji zawodów wzbudzających największe zainteresowanie wśród uczniów, uczniowie charakteryzowali  takie zawody jak: mechanik, mechatronik, programista i fryzjer. W drugiej części warsztatowej młodzież zmagała się z ćwiczeniem na komunikację. Zajęcia zorganizowane przez przedstawicieli CWRKDiZ w Koninie były ciekawą formą zajęć z doradztwa zawodowego i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

Ewa Wróbel

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Drzwi otwarte!

DRZWI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYJMIE Z OKAZJI 50-LECIA SZKOŁY
23 listopada 2018r. (piątek) od godz. 14:00 – 18:00
Występy artystyczne oraz film promujący szkołę odbędą się w sali OSP w Przyjmie o godzinie 14:15 i 16:00.
Serdecznie zapraszamy ☺️
Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz