PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe Ocenianie

Wymagania edukacyjne

Język polski

Przedmiotowe Ocenianie

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne kl. V

Wymagania edukacyjne kl. VI

Język angielski

Przedmiotowe ocenianie

Plan wynikowy kl. 1

Plan wynikowy kl. 2

Plan wynikowy kl. 3

Plan wynikowy kl. 4

Plan wynikowy kl.5

Plan wynikowy kl. 6

Język niemiecki

Przedmiotowe ocenianie

Matematyka

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Przyroda

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania edukacyjne kl.4

Wymagania edukacyjne kl.5

Wymagania edukacyjne kl.6

Zajęcia komputerowe

Plan wynikowy kl. 4

Plan wynikowy kl. 5

Plan wynikowy kl. 6

Historia

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne kl. V

Wymagania edukacyjne kl. VI

Religia

Przedmiotowe ocenianie

Plan wynikowy kl. 1

Plan wynikowy kl. 2

Plan wynikowy kl. 3

Plan wynikowy kl. 4

Plan wynikowy kl. 5

Plan wynikowy kl. 6

Plastyka

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania edukacyjne

Technika

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania edukacyjne

Muzyka

Przedmiotowe ocenianie

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania edukacyjne