Przewidywana akcja strajkowa

Szanowni Państwo,

z przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego wynika, że blisko 95%  pracowników placówki opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019 r. (poniedziałek) w szkole  dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom/uczniom.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą  o zapewnienie dzieciom opieki i zapoznanie się z zamieszczoną niżej informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk.

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły

Dorota Plutecka-Jankowska

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy…

Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Gimnazjów

w woj. wielkopolskim

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie Rodzicom uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/20  przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdują się w nich zasady  naboru do klas pierwszych. Naszym wspólnym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rekrutacji.

Ponadto  informujemy że ulotka informacyjna jest także dostępna w formie elektronicznej https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.jpg/87a312bb-e402-5454-09df-474aa5b5eae6  Jednocześnie prosimy o zamieszenie ww. materiałów
na stronie internetowej szkoły

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony Rodziców oraz Uczniów, przypominamy, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pytania można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl rekrutacja@ko.poznan.pl

W sprawie przekazania ulotek  informacyjnych skontaktują się z Państwem przedstawiciele organu prowadzącego.

Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Edukacji

Julitta Maria Włodarczyk

 

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Obchody Katyńskie

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz

DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz

Z wizytą w Drukarni „Trans – Druk” w Kraśnicy

W dniu 25 lutego 2019r. uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie z Przyjmy wybrali się z wizytą do Drukarni „Trans – Druk” do Kraśnicy.

Celem wyjazdu do tego zakładu pracy było poznanie stanowisk i specyfiki pracy w drukarni. Drukarnia „Trans – Druk” w Kraśnicy jest nowoczesną drukarnią offsetową powstałą w latach dziewięćdziesiątych, która posiada kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej, magazyny wysokiego składowania oraz najnowocześniejszy park maszynowy.

Charakter wykonywanej pracy przybliżył nam dyrektor drukarni, Pan Jan Markaczewski, z którym uczniowie wcześniej przeprowadzili wywiad
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie… (Ewa Wróbel)

Czytaj dalej

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Poznajemy zawód lekarza

Uczniowie najstarszych klas ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
z Goliny
oraz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie z Przyjmy w dniu 18 grudnia wzięli udział w spotkaniu z Panią doktor Bożeną Janicką, specjalistką w dziedzinie pediatrii, która jest kierownikiem NZOZ Poradni Lekarskiej w Kazimierzu Biskupim. Swoją codzienną pracę na rzecz pacjentów łączy z działalnością społeczną, angażuje się także w działalność organizacji lekarskich. Pani doktor Bożena Janicka jest członkiem Zarządu głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, prezesem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, a od 2011 roku stoi na czele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, skupiającego około 3 tysięcy lekarzy i ponad 500 przychodni w Wielkopolsce. Dużym uhonorowaniem jej działalności było ponowne znalezienie się w gronie laureatek piątej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Kobiety Medycyny 2018…

Czytaj dalej

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz

Naukowa wycieczka do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

„Słyszę i zapominam , Widzę i pamiętam, Robię i rozumiem.” Konfucjusz 

6 lutego 2019r. uczniowie ze szkół podstawowych z Radoliny, Przyjmy, Kawnic i Goliny uczestniczyli w wycieczce naukowej na Wydział Medycyny Weterynarii i Nauki o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
. Na Wydziale przywitał nas prof. dr hab. Adam Cieślak, który wygłosił wykład na temat pierwotniaków. Następnie uczniowie wykonywali preparaty pod mikroskopem, obserwowali komórki pierwotniaków i barwili płytki szkieletowe. Po tej części laboratoryjnej młodzież zwiedziła Katedrę Fizjologii i Biochemii Zwierząt. Uczestnicząc w wykładzie prowadzonym przez dr Ewę Pruszyńską – Oszmałek i dr Pawła Kołodziejskiego dowiedzieliśmy się min.  jaką funkcję pełni trzustka i żółć w organizmie oraz na czym polega metabolizm. W części doświadczalnej młodzież badała ciśnienie oraz wpływ żółci w organizmie na trawienie tłuszczów. Uczniowie pracując
w laboratorium, choć przez chwilę mogli poczuć się jak „prawdziwi studenci”.

Na zakończenie należy dodać, iż głównymi celami wycieczki było kształcenie umiejętności poznawczych i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Z pewnością zostały one osiągnięte w stu procentach. W harmonogramie wycieczki był też czas na zwiedzenie Rynku w Poznaniu i ciepły posiłek
w McDonald. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Naukowa wycieczka do Uniwersytetu Przyrodniczego została zorganizowana  przez
p. Ewę Wróbel i p. Anetę Nowak. Opiekę nad młodzieżą sprawowała również p. dyrektor Halina Warzychowska i p. Bernardeta Kucharska.

Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego dziękujemy za ogrom przekazanej wiedzy i ciekawą lekcje przyrody.

Ewa Wróbel

Opublikowano aktualności | Dodaj komentarz